• Zeytin bütün ağaçların ilkidir...
    "Olea prima omnium arborum est..."

DASK Bilgilendirme

Ertek Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul işlemleri, kira sözleşmeleri ve mülkiyet haklarıyla ilgili hukuk

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkileri, çalışma şartları ve iş hukukunun temel ilkeleri.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve sözleşme hukukunun esasları

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, ilgili yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık sunuyoruz. Veri koruma mevzuatı ve uygulamaları konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz.

II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu

Geçtiğimiz hafta, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen prestijli III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu'nda "Zorunlu Deprem Sigortası Uyuşmazlıklarında Geçmiş Dönem Yargı Pratiği" başlıklı bir tebliğ sunma fırsatı bularak, zorunlu deprem sigortası (DASK) uyuşmazlıkları konusunda yıllar içinde oluşan yargı pratiğini ve bu alandaki önemli gelişmeleri paylaşma şansı yakaladım. Tebliğimde, hem meslektaşlarımın hem de sigorta sektörünün bu alandaki hukuki süreçleri daha net bir şekilde anlamalarına katkıda bulunmayı hedefledim. Zorunlu deprem sigortasının, ülkemizdeki deprem riski göz önüne alındığında ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, bu konuda yapılan yargı kararlarını ve uyuşmazlıkları derinlemesine incelemek, herkes için faydalı olacaktır.

Blog

Zorunlu Deprem Sigortası / Dask Poliçesi

DASK) kurulmuştur. Dokuz aylık bir kuruluş sürecinin ardından DASK, öngörüldüğü şekilde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya başlamıştır. Yetkili…