İKA İZMİR KUZEY EGE OTOYOLU GEÇİŞLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kuzey Ege Otoyolu’ndan Ücret Ödemeden Yapılan İhlalli Geçişlerin Ücretlendirilmesine İlişkin
Bilgilendirme
5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun
uyarınca ücretli köprü, tünel ve otoyollardan yapılan ihlalli (ödemesiz) geçişlere uygulanan
ceza tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda, Otoyoldan çıkış yaptığınız tarihi
izleyen 15 gün içinde ihlalli geçişe ait ödeme yapılmadığı taktirde geçiş tarihini izleyen ilk 15
gün içerisinde yapılan ödemeler için para cezası uygulanmayacaktır. 15 gün içinde ödeme
yapılmaması halinde  geçiş ücretine ek 1 kat ceza eklenerek ödeme yapmanız
gerekecektir.
Fakat yine aynı Kanun uyarınca; ücretli köprü, tünel ve otoyollardan yapılan ihlalli (ödemesiz)
geçişlerde Otoyoldan çıkış yapılan tarihi izleyen 45 gün içinde ihlalli geçişe ait ödeme
yapılmaması halinde geçiş ücretine 4 katı kadar daha ceza tutarı eklenerek bu ücret
üzerinden yasal takip süreci başlatılmaktadır.
Bu kapsamda geçiş ücreti + 4 kat ceza tutarının (Asıl Alacak), takip ve yargılama
masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanun hükümlerine göre ; Kuzey Ege Otoyolu’nun işletme hakkı müvekkilimiz İKA İzmir Otoyol Yatırım
ve İşletme A.Ş. ‘ye aittir. Hukuk büromuz ise işletmeci şirketin vekilliği kapsamında müvekkil şirket
adına İcra Müdürlükleri vasıtasıyla yasal takipleri yürütmektedir. Bu çerçevede İlgili İcra Dairesi
borçluya asıl alacak tutarında ödeme emri göndermektedir.
Fakat borçlunun kendisine gönderilen Ödeme Emrindeki tutarı (Asıl Alacağı) yatırmadan önce hukuk
büromuzu araması gerekmektedir. Zira takip masrafları, vekalet ücreti ve faiz gibi diğer alacak
kalemleri sürekli güncellenmekte olduğundan, ödeme emrine bu tutarlar eklenememektedir. Borcun
tamamının kapanabilmesi için borçlunun bu masrafları eksiksiz yatırması gerekmektedir. Borçlulara
ödeme emrinin eline ulaştığı tarihten itibaren 7 günlük ödeme süresinin olduğunu hatırlatır,
borcunu tam ve eksiksiz ödeyebilmesi için hukuk büromuz ile irtibata geçmesini tavsiye ederiz.
İcra Takibinin kesinleşmesi ve borcun tamamının ödenmemesi durumunda, Alacaklı Müvekkil
Şirket’in alacağını tazmin edebilmesi için 2004 sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde çeşitli yasal
haklara sahiptir. Bu kapsamda Alacaklı Şirket; Borçlu’nun sahip olduğu taşınır, taşınmaz
malvarlıklarına haciz koydurabilir, hacizli malın satışını yaptırabilir, borçlunun maaşına, banka
hesaplarına haciz koydurarak alacağını tazmin edebilir.
Bu kapsamda oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına, borçlulara dilerlerse; Ödeme
emrinin ellerine geçtiği andan itibaren vakit kaybetmeden otoyolun internet sitesinden
(https://www.kuzeyegeotoyolu.com/) ‘’ONLİNE İŞLEMLER’’ sekmesinden ‘’İHLALLİ GEÇİŞ
SORGULAMA ONLİNE ÖDEME ‘’ bölümünden hızlıca ödeme yapabileceklerini ve akabinde
uygulanmışsa haciz işlemlerinin kaldırılarak dosyanın kapatılacağını belirtmek isteriz.

Borçtan Haberdar Olmadığını İleri Süren Borçlular İçin Bilgilendirme
Yasal düzenlemeler gereğince yapılacak icra takibinden önce Alacaklının Borçluya bilgilendirme
yapma zorunluluğu yoktur. Bu kapsamda yasal takip sürecinin başlamasından evvel alınabilecek
tedbirler hakkında aşağıdaki faydalı bilgilere göz atmanızı tavsiye ederiz;

– Herhangi bir ihlalli geçiş yaptığınız şüphesinde iseniz E- devlet vasıtasıyla https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-ihlalli-gecis-bilgileri-sorgulama üzerinden geçişlerinizi görüntüleyebilirsiniz.


Kuzey Ege Otoyolu özelindeki İhlalli geçişlere ilişkin ödemelerinizi
https://www.kuzeyegeotoyolu.com/ üzerinden veya QNB Finansbank şubeleri, QNB
Finansbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Kuzey Ege Otoyolu’nı kullanan araçların geçişlerini takip eden 15 gün içerisinde
muhtelif günlerde https://www.kuzeyegeotoyolu.com/ üzerinden borç kayıtlarınızı
Otoyoldan geçiş yapan aracınıza ait Araç Plakanız ile sorgulayabilirsiniz.


– PTT’den veya bu hizmeti veren bankalardan alınmış nakit (ön yüklemeli) HGS etiketleriniz için
PTT Merkezlerine veya banka şubelerine başvurarak,  HGS etiket numaranız için otomatik
ödeme talimatı vererek ihlalli geçişlerinizi önleyebilirsiniz.