YASAL TAKİPLERDE ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

3996 Sayılı Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletme hakkı müvekkilimiz olan IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım Ve İşletme AŞ’ye aittir. Hukuk büromuz ise, işletmeci şirketin vekilliğini yürütmektedir.

Bu çerçevede; müvekkil şirket adına hukuk büromuzca yapılan yasal takiplerde büromuzca hazırlanan takip talepleri doğrultusunda ilgili icra müdürlüğünce borçluya ödeme emri gönderilmektedir.

Ödeme emrinin tebliğiyle birlikte 7 günlük süre içerisinde ödeme emrinde gösterilen asıl alacak ve fer’ileriyle birlikte takip talebinde gösterilen miktar ile ödeme tarihi arasında geçen süre için hesaplanacak faiz ve vekalet ücretinin birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ödeme emrinin düzenlendiği tarih itibariyle ödeme tarihi net olarak bilinmediğinden ödeme tarihine kadar yürütülecek faizin icra müdürlüğünce bilinmesi mümkün olmadığından; ödeme emrini tebliğ alan müşterilerimizin sadece ödeme emrinde gösterilen miktarı yatırmasıyla icra takip dosyasının kapanması mümkün olmamaktadır.

Bu çerçevede ödeme emrinde gösterilen hesap numarasına ödeme yapmadan önce yine ödeme emrinde gösterilen büromuza ait telefon numarası üzerinden büromuza ulaşılarak net bedelin öğrenilip bu miktar üzerinden ödeme yapılması müşterilerimizin menfaatine olacaktır.

İcra takibinin kesinleşmesi ve borcun tümüyle ödenmemesi halinde 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca müvekkil şirket adına borçlunun sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malvarlığı değerleriyle, maaşına ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına hükmî ve fiili haciz uygulaması yapılacağından icra takiplerinde hukuk büromuzla irtibata geçilerek ödeme emrini gönderen icra müdürlüğünün ödeme emrinde gösterilen hesabına ödeme yapılması ya da e-devlet portalı üzerinden ödemenin sağlanması müşterilerimizin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Ödeme yapılacak icra dairelerine ilişkin banka hesaplarının IBAN bilgileri ödeme emrinde gösterildiği gibi aşağıdaki listeden de ulaşılması mümkündür. E-devlet portalı üzerinden yapılacak ödemelerde izlenecek yol da web sitemizde yayınlanmıştır.

 

ANKARA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR350001500158007290493025

ANKARA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR720001500158007290493038

ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR230001500158007290493047

ANKARA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR440001500158007290493057

ANKARA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR650001500158007290493067

ANKARA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR380001500158007290493068

ANKARA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR970001500158007290493073

ANKARA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR430001500158007290493075

ANKARA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR320001500158007290493079

ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR750001500158007290493081

ANKARA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR210001500158007290493083

ANKARA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR100001500158007290493087

ANKARA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR800001500158007290493088

ANKARA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR960001500158007290493091

ANKARA 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR690001500158007290493092

ANKARA 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR850001500158007290493095

 

ANKARA 17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR040001500158007290493098

ANKARA 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR740001500158007290493099

ANKARA 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR470001500158007290493100

ANKARA 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR900001500158007290493102

ANKARA 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR630001500158007290493103

ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR360001500158007290493104

ANKARA 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR090001500158007290493105

ANKARA 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR790001500158007290493106

ANKARA 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR250001500158007290493108

ANKARA 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR950001500158007290493109

ANKARA 27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR680001500158007290493110

ANKARA 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR410001500158007290493111

ANKARA 29. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR140001500158007290493112

ANKARA 30. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR840001500158007290493113

ANKARA 31. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR030001500158007290493116

ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TR190001500158007290493119