Ertek Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Banka/Sigorta Hukuku

Banka ve sigorta hukukunda, finansal işlemler, sigorta politikaları ve bankacılık düzenlemeleri konularında uzmanız. Müvekkillerimize bu alanda hukuki destek sağlıyoruz.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında, şirketler hukuku, ticari sözleşmeler ve iş ilişkileri konularında uzmanlık sağlıyoruz. Ticaret hukuku yasal süreçlerinde müvekkillerimize rehberlik ve destek sunuyoruz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve kira hukukunda, alım-satım, kira anlaşmazlıkları ve mülkiyet hakları konularında hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize bu alanda hukuki danışmanlık ve destek sağlıyoruz.

Vergi Hukuku

Vergi yükümlülükleri, mükellef hakları ve vergi ihtilafları konusunda kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Müvekkillerimize vergi mevzuatı ve uygulamaları konusunda rehberlik ediyoruz.

İş Hukuku

İş hukuku alanında, işçi ve işveren ilişkileri, çalışma koşulları ve iş yasaları konularında danışmanlık sağlıyoruz. Müvekkillerimize iş hukuku mevzuatı ve uygulamaları konusunda rehberlik ediyoruz.

Rekabet Hukuku

Ertek Hukuk Bürosu, rekabet hukuku alanında adil piyasa düzeninin korunması ve rekabet ihlalleriyle ilgilenir. Firmamız, rekabet kanunları ve düzenlemeler konusundaki derin bilgisiyle müvekkillerine rehberlik eder.

İcra-İflas Hukuku

İcra ve iflas süreçlerinde uzman desteği sunuyoruz. Borç tahsili, iflas prosedürleri ve alacaklı haklarının korunması alanlarında deneyimliyiz ve müvekkillerimizin çıkarlarını savunuyoruz.

İdare Hukuku

İdare hukuku, devletin idari işlemleri, kamu hizmetleri ve idari yargı alanlarında hizmet sunar. Kamu hukuku konularında müvekkillerimize danışmanlık ve temsil hizmetleri veriyoruz.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku alanında, sözleşme hazırlama, yorumlama ve anlaşmazlıklar konusunda uzmanız. Müvekkillerimize sözleşmelerin yasal yönleri konusunda rehberlik ediyoruz.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, bireysel ve kurumsal müvekkillere savunma ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Suç ve ceza prosedürleri konusunda derin uzmanlık ve tecrübe ile destek sağlıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, ilgili yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık sunuyoruz. Veri koruma mevzuatı ve uygulamaları konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz.

ERTEK HUKUK BÜROSU

Hukukta Zafer Yolu, Deneyim ve Güvenle Birlikte